ТОО "KazBioLife"

Атауы АЭА: АЭА Оңтүстік
Қызмет түрі: производство бумаги и картона
Шығарылатын өнім: -
Орналасқан орны:: Шымкент
Алып жатқан учаскенің ауданы:: -
Пайдалануға берілген күні (өткен шақта)/Пайдалануға берілетін күн (келер шақта):: -
Нақты қуаты:: -
Жобаның құны:: -
Өткізу нарығы:: -
Ағымдағы жағдайы:: -
Құрылтайшылар (шетелдік қатысу):: Казахстан
Байланыс ақпараттары:: -
БСН: 110740002519
Тіркеу нөмірі:
Тіркеу/тіркелу күні:
Келісім-шарт мерзімі: