ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕКСТИЛЬНАЯ ФАБРИКА "B.A.E.R"

Атауы АЭА: АЭА Оңтүстік
Қызмет түрі: прядильное, ткацкое и отделочное производство
Шығарылатын өнім: Производство перевязочных материалов из марли;
Орналасқан орны:: Шымкент
Алып жатқан учаскенің ауданы:: -
Пайдалануға берілген күні (өткен шақта)/Пайдалануға берілетін күн (келер шақта):: -
Нақты қуаты:: '5 400 000 м;
Жобаның құны:: -
Өткізу нарығы::
Ағымдағы жағдайы:: Іске асыру сатысында;
Құрылтайшылар (шетелдік қатысу):: Казахстан
Байланыс ақпараттары:: -
БСН: 111240013291
Тіркеу нөмірі:
Тіркеу/тіркелу күні:
Келісім-шарт мерзімі: