ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШЫМКЕНТ-КАШЕМИР"

Атауы АЭА: АЭА Оңтүстік
Қызмет түрі: производство текстильных изделий
Шығарылатын өнім: Мытая чесанная овечья шерсть;
Орналасқан орны:: Шымкент
Алып жатқан учаскенің ауданы:: -
Пайдалануға берілген күні (өткен шақта)/Пайдалануға берілетін күн (келер шақта):: -
Нақты қуаты:: 10 000 тонн;
Жобаның құны:: -
Өткізу нарығы::
Ағымдағы жағдайы:: қолданыстағы;
Құрылтайшылар (шетелдік қатысу):: Казахстан
Байланыс ақпараттары:: 8 701 721 82 18
БСН: 091140016761
Тіркеу нөмірі:
Тіркеу/тіркелу күні:
Келісім-шарт мерзімі: