ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ӘЛЕМ-БТ"

Атауы АЭА: АЭА Оңтүстік
Қызмет түрі: производство текстильных изделий
Шығарылатын өнім: Носочные изделия;
Орналасқан орны:: Шымкент
Алып жатқан учаскенің ауданы:: -
Пайдалануға берілген күні (өткен шақта)/Пайдалануға берілетін күн (келер шақта):: -
Нақты қуаты:: 24 000 000 пар в год, 1 700 000 пар в месяц;
Жобаның құны:: -
Өткізу нарығы::
Ағымдағы жағдайы:: қолданыстағы;
Құрылтайшылар (шетелдік қатысу):: Казахстан
Байланыс ақпараттары:: -
БСН: 010340005151
Тіркеу нөмірі:
Тіркеу/тіркелу күні:
Келісім-шарт мерзімі: