ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЛ ТЕКСТИЛЬ"

Атауы АЭА: АЭА Оңтүстік
Қызмет түрі: производство ковров и ковровых изделий
Шығарылатын өнім: Производство синтетической пряжа;
Орналасқан орны:: Шымкент
Алып жатқан учаскенің ауданы:: -
Пайдалануға берілген күні (өткен шақта)/Пайдалануға берілетін күн (келер шақта):: -
Нақты қуаты:: 4000 тонн в год;
Жобаның құны:: -
Өткізу нарығы::
Ағымдағы жағдайы:: қолданыстағы;
Құрылтайшылар (шетелдік қатысу):: Казахстан
Байланыс ақпараттары:: -
БСН: 111240013497
Тіркеу нөмірі:
Тіркеу/тіркелу күні:
Келісім-шарт мерзімі: